ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΑΡΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΕΡΓΟΣΚΑΛ

Νεοχωρόπουλον , 45500, Ιωάννινα

ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΑΡΓΑΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ - ΕΡΓΟΣΚΑΛ


Νεοχωρόπουλον 
45500, Ιωάννινα
Αποκομιδή Απορριμμάτων, Ενοικιάσεις Κάδων


Είστε ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης;
Βελτιώστε την καταχώρησή σας!