ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΨΗ - ΛΑΠΠΑ Δ. ΣΩΤΗΡΙΑ

Παπανδρέου Γεωργ. 62Γ, 45444, Ιωάννινα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΨΗ - ΛΑΠΠΑ Δ. ΣΩΤΗΡΙΑ


Παπανδρέου Γεωργ. 62Γ
45444, Ιωάννινα
Συσκευασίας Μηχανήματα, Είδη και Υλικά - Χαρτί Περιτυλίγματος, Χαρτί Συσκευασίας - Ψάθινα Είδη


Είστε ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης;
Βελτιώστε την καταχώρησή σας!