ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ

Βενιζέλου Ελ. 2 2, 41222, Λάρισα

ΦΟΥΡΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗ


Βενιζέλου Ελ. 2 2
41222, Λάρισα
Αρτοποιεία, Φούρνοι