ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Δ.

Μανωλάκη 13-15, 41 447, Λάρισα

ΠΡΑΝΤΣΟΥΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Δ.


Μανωλάκη 13-15
41 447, Λάρισα
Παιδοχειρουργοί

Παιδοχειρουργός | Χειρουργός Παίδων |Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας