ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αγίου Δημητρίου 3, 14452, Μεταμόρφωση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


Αγίου Δημητρίου 3
14452, Μεταμόρφωση

Σκαλωσιές


Εταιρικό προφίλ

Ο Σ.ΕΠ.Ι.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2011 από επαγγελματίες που εκπροσωπούν ελληνικές εταιρείες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής, εγκατάστασης και εισαγωγής ικριωμάτων και λειτουργεί υπό τη νομική μορφή του σωματείου – πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης του ν. 1712/1987.


Περιγραφή Υπηρεσιών

Σκοπός του Συνδέσμου, όπως αποτυπώνεται και στο καταστατικό του, είναι :

  • η μέριμνα για τη βελτίωση και διασφάλιση επιβίωσης και ανάπτυξης του κλάδου των επαγγελματιών ικριωμάτων

  • η καταπολέμηση, αποτροπή και, ει δυνατόν, εξάλειψη των παραβατικών φαινομένων στον επαγγελματικό κλάδο της παραγωγής - εγκατάστασης - εισαγωγής ικριωμάτων

  • η επεξεργασία, διαμόρφωση, εφαρμογή και επίβλεψη τήρησης ενός ορθού και κοινά αποδεκτού κώδικα επαγγελματικής τέχνης και τεχνικής

  • η ανάπτυξη θεμιτού επαγγελματικού ανταγωνισμού μεταξύ των μελών του

  • η συστηματική μελέτη των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών

  • η συγκέντρωση, καταγραφή και κωδικοποίηση των διατάξεων που διέπουν τη σύννομη άσκηση του επαγγέλματος

Στην προσπάθειά μας αυτή χρειάζεται η συμβολή όλων, ιδρυτικών μελών, νέων μελών και όλων των επαγγελματιών του κλάδου.

Ο Σ.ΕΠ.Ι.Ε. είναι στη διάθεση κάθε συναδέλφου ή ενδιαφερόμενου, για  να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία ή ερώτημά του και για το λόγο αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του Συνδέσμου.


Γιατί να μας προτιμήσετε

Νέα

Πιστοποίηση Ικριωμάτων

Προεδρικά διατάγματα

Χρήσιμοι σύνδσμοι
Ώρες λειτουργίας γραμματείας

Πέμπτη & Παρασκευή 17:00 - 19:00 και κάθε πρώτο και τελευταίο Σάββατο του μήνα 08:00 - 12:00


Δεν υπάρχουν προσφορές ...

Δεν υπάρχουν προϊόντα ....

Φωτογραφίες

Ωράριο Λειτουργίας

Στείλε μήνυμα

Επικοινωνήστε με την επιχείρηση

Χάρτης