ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣΗΣ

Γεωργίου Γεώργα 51, 19400, Κορωπί

ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΟΥΝΤΑΣΗΣΑποκομιδή Απορριμμάτων, Ενοικιάσεις Κάδων - Κατεδαφίσεις - Μεταφορές Ξηράς - Χωματουργικά Μηχανήματα - Χωματουργικές Εργασίες


Εταιρικό προφίλ

Εθνικές Μεταφορές | Χωματουργικές Εργασίες | Εκσκαφές | Κατεδαφίσεις | Ασφαλτικά Έργα | Ενοικιάσεις κάδων | Κάδοι μπάζων | Καθαρισμός οικοπέδων | Κηποχώματα 


Περιγραφή Υπηρεσιών
Εργασίες που αναλαμβάνουμε:

Διαμόρφωση χώρων
Εθνικές Μεταφορές
Εκσκαφές
Καθαρισμός οικοπέδων
Κατεδαφίσεις κτιρίων
Αποκομιδή μπαζών
Ενοικιάσεις κάδων μπαζών 
οικοδομικές εργασίες
Ασφαλτοστρώσεις πάρκινγκ - ασφαλτικές εργασίες

Υλικά:
Κηπευτικά χώματα (κηποχώματα)
Κοσκινισμένα χώματα
Φυσικά λιπάσματα
Ποταμίσια υλικά (Άμμο θαλάσσης, Βότσαλα για διαμωρφώσεις χώρων)

Φορτηγά:
φορτηγό ανατρεπόμενο μπαζάδικο

Κάδοι απορριμάτων:

Ενοικιάσεις κάδων αποκομιδής μπάζων (μπαζάδικο)


Δεν υπάρχουν προσφορές ...

Δεν υπάρχουν προϊόντα ....

Φωτογραφίες

Ωράριο Λειτουργίας

Στείλε μήνυμα

Επικοινωνήστε με την επιχείρηση

Χάρτης