ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ

25ο χλμ. Λάρισας-Αθήνας , 415 00, Λάρισα

ΜΠΙΛΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ


25ο χλμ. Λάρισας-Αθήνας 
415 00, Λάρισα

Θερμοκήπια - Φυτά, Σπόροι, Βολβοί - Φυτώρια


Εταιρικό προφίλ


Μια σύγχρονη θερμοκηπιακή μονάδα, τα σύνορα της οποίας βρίσκονται εντός της μεγαλύτερης ελληνικής πεδιάδας, την πεδιάδα της Θεσσαλίας.


Η γεωργικής εκμετάλλευσης επιχείρησή μας, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΜΠΙΛΛΗΣ, βρίσκεται  στο 25ο χλμ. Λάρισας-Αθηνών στον κόμβο Νέου Περιβολίου Λάρισας.


Οι συνεχώς υψηλές απαιτήσεις της καλλιέργειας, η εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων φύτευσης, η επιτακτική ανάγκη μείωσης των εκροών αλλά κυρίως η επιχειρηματική φιλοσοφία της σημερινής γεωργίας αποτέλεσαν το εφαλτήριο και  γέννησαν την ιδέα της δημιουργίας των θερμοκηπίων μας στις αρχές του 2001. Σήμερα η επιχείρησή συμπυκνώνει εμπειρία 15 και πλέον χρόνων στην δημιουργία τόσο ανταγωνιστικών όσο και ποιοτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.


Με έδρα μας το  Νέο Περιβόλι Λάρισας, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις κάλυψης 25.000τ.μ. και με αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής, η μονάδα μας αξιοποιεί πλήρως την κατάρτιση και την πολυετή εμπειρία του ιδρυτή και ιδιοκτήτη, κ. Απόστολου Μπίλλη.


Τα διαφόρων τύπου θερμοκήπια, σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, συμπληρώνει ο  περιβάλλοντας χώρος της μονάδας, ο οποίος αποτελείται από τον απαραίτητο στεγασμένο χώρο αποθήκευσης των πρώτων υλών, τα γραφεία της επιχείρησης, δύο σύγχρονα προβλαστήρια σποροφύτων, θάλαμος εμβολιασμού, δύο αυτόματες γραμμές σποράς και μεταφύτευσης, ειδικά διαμορφωμένα μέσα μεταφοράς και παράδοσης, υπόστεγο και άλλους βοηθητικούς χώρους.


Τον καθαρά γεωπονικό προσανατολισμό της μονάδας ενισχύει η στελέχωσή της με έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό με μακροχρόνια εμπειρία.Γιατί να μας προτιμήσετε

Οι συνεχώς υψηλές απαιτήσεις της καλλιέργειας, η εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων φύτευσης, η επιτακτική ανάγκη μείωσης των εκροών αλλά κυρίως η επιχειρηματική φιλοσοφία της σημερινής γεωργίας αποτέλεσαν το εφαλτήριο και  γέννησαν την ιδέα της δημιουργίας των θερμοκηπίων μας στις αρχές του 2001.
Σήμερα η επιχείρησή συμπυκνώνει εμπειρία 15 και πλέον χρόνων στην δημιουργία τόσο ανταγωνιστικών όσο και ποιοτικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.


Πιστοποιήσεις - Διακρίσεις


Με εμπειρία δέκα και πλέον ετών, στη θερμοκηπιακή μονάδα μας παράγονται αυτόριζα σπορόφυτα κηπευτικών και φυλλωδών λαχανικών, καθώς και εμβολιασμένα σπορόφυτα κηπευτικών, τα οποία προορίζονται για υπαίθριες καλλιέργειες και καλλιέργειες υπό κάλυψη και απευθύνονται στο σύγχρονο παραγωγό αλλά και ερασιτέχνη.


Στο σύνολό τους τα σπορόφυτά μας διατίθενται σε δίσκους διαφόρων διαστάσεων και θέσεων ανάλογα με το είδος του φυτού και την παραγγελία του πελάτη και φέρουν το καθένα από αυτά Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.


Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος διενεργείται στα εισαγόμενα, παραγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα σύμφωνα με το Π.Δ. 365/ΦΕΚ 307Α/10-12-2002, με το οποίο έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει, και στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισαγωγής και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών στη Χώρα και στην ΕΕ.


Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος πραγματοποιείται στα σημεία εισόδου ή προορισμού για τα εισαγόμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, και στις εγκαταστάσεις των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων, συσκευαστών για τα παραγόμενα και διακινούμενα στη χώρα και στα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.


Ειδικότερα ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος περιλαμβάνει:


·         Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο των παραγωγών, εισαγωγέων, εξαγωγέων των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του Παραρτήματος V, Μέρος A, του ανωτέρω Π.Δ/τος και για την έκδοση, όπου απαιτείται, Φυτοϋγειονομικών Διαβατηρίων.


·         Επισκοπήσεις (surveys) για την διαπίστωση της παρουσίας ή μη ορισμένων επιβλαβών οργανισμών.


·         Λήψη επίσημων μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των επιβλαβών οργανισμών καραντίνας.


 Γενικές Πληροφορίες

Επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα:
2410731631 | 6944792115 |  6977449418


- διαδικτυακά σε www.billisgreenhouses.gr και social media και ελάτε από τα θερμοκήπια μας να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία!


Δεν υπάρχουν προσφορές ...

Δεν υπάρχουν προϊόντα ....

Φωτογραφίες

Στείλε μήνυμα

Επικοινωνήστε με την επιχείρηση

Χάρτης