ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΚΙΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Μανδηλαρά Νικ.  18, 41 222, Λάρισα

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ-ΚΙΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


Μανδηλαρά Νικ.  18
41 222, Λάρισα
Λογιστές, Φοροτεχνικοί


Εταιρικό προφίλ

Η Ευαγγελία Μαργαρίτη - Κίσσα αποφοίτησε από το Τμήμα Διοίκησης και Οικονομίας - ΤΕΙ Λογιστικής στη Λάρισα. Στη συνέχεια απασχολήθηκε ως βοηθός λογιστή σε λογιστικό γραφείο. Εκεί ήταν υπεύθυνη για την Παρακολούθηση Β' και Γ' κατηγορίας βιβλίων, για καταχωρήσεις παραστατικών και μισθοδοσιών και παρακολούθηση τραπεζών. Από το 2007-2013 ήταν σε λογιστήριο σε έργο επιδοτούμενο από Δημόσια Αρχή (ΕΣΠΑ 2007-2013) όπου ασχολήθηκε με τον έλεγχο-παρακολούθηση-προετοιμασία φακέλων και υποχρεώσεων της υπηρεσίας. Από το 2013-2014 συνετέλεσε ως υπεύθυνη λογιστικής υποστήριξης σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (παρακολούθηση Β' κατηγορίας βιβλίων- διεκπεραιώσεις ΙΚΑ-ΔΟΥ -ΟΑΕΔ). Τέλος από το 2014-2017 απασχολούνταν ως λογίστρια σε εμπορική επιχείρηση, εμπλουτίζοντας την προϋπηρεσία της όσον αφορά την παρακολούθηση Γ' κατηγορίας βιβλίων, μηχανογραφικών (καταχώρηση παραστατικών), παρακολούθηση τραπεζών, δΙΕκπεραιώσεις ΙΚΑ, ΔΟΥ, ΟΑΕΔ.


Περιγραφή Υπηρεσιών

1. Λογιστική Παρακολούθηση - Τήρηση Βιβλίων

 • Λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων στο σύνολο των συναλλαγών σας με τις Δ.Ο.Υ.
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στο γραφείο μας όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρίες, Μη κερδοσκοπικές κ.λ.π.)
 • Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών καθώς και Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια ΕΦΚΑ), συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιούχες Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).
 • Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)
 • Υποβολή Περιοδικών - Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου) - Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών Μ.Υ.Φ.
 • Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing, και VIES.
 • Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1,Ε2,Ε3,Ε5,Ε7, κ.λ - υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ)
 • Διακοπές εργασιών εταιριών
 • Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
 • Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές-ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφςλος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λ.π.)


2. Μισθοδοσία

 • Διαχείριση και έκδοση της μισθοδοσίας - επεξεργασία στοιχείων για την έκδοση μισθοδοσίας - μηχανοργάνωση μισθοδοσίας προσωπικού
 • Σύνταξη και αποστολή ΑΠΔ - απογραφή-μεταβολή εργοδοτών στο ΙΚΑ - Προσλήψεις-αποχωρήσεις-καταγγελίες
 • Συμβάσεις εργασίας και κατάθεση καταστάσεων στην Επιθεώρηση Εργασίας - συνεχής παρακολούθηση των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων σας
 • Επιδοτήσεις για νέους εργαζομένους (ΟΑΕΔ)
 • Εκπροσώπηση σε θέματα-ελέγχους του ΙΚΑ και Επιθεώρηση Εργασίας.


3. Ιδιώτες

 • Έκδοση Κλειδάριθμου - μεταβολές Προσωπικών Στοιχείων σε TAXIS - δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
 • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων Ε1,Ε2 - Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9
 • Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική - Υπολογισμός Τεκμηρίων
 • Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών - Αίτηση για Οικογενειακό Επίδομα Α21 - Κοινωνικό Μέρισμα - Επίδομα Πετρελαίου-θέρμανσης Κ.Ε.Α.
 • Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας - Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου - Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet - Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους - Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου ειδοσήματος, ταυτότητα πληρωμής) - Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω Internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
 • Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησης σας - Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο - Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεων από πρόσθετους φόρους
 • Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα - Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγούμενων ετών - Απασχόληση οικιακού προσωπικού - Συμβουλές σε εργατικά-ασφαλιστικά θέματα - Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.

Γενικές Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το γραφείο μας στην οδό Μανδηλαρά Νικ. 18 ή να καλέσετε στο τηλέφωνο: 2413008749.


Δεν υπάρχουν προσφορές ...

Δεν υπάρχουν προϊόντα ....

Στείλε μήνυμα

Επικοινωνήστε με την επιχείρηση

Χάρτης